Computer Management Course Trial Exam

 

modul5 Online Exam
1)Bir hücre nasıl genişletilir?


  • 2)Sistemdeki sadece tarih bilgisini veren fonksiyon hangisidir?


  • 3)A1 de bulunan sayının %2 sini hesaplayan formül hangisidir?


  • 4)A1 hücresinde bilgisayar kursu yazılıyken, A2 hücresindeki =sağdan(A1;7) formülünün sonucu ne olur?


  • 5)Aşağıdakilerden hangisi excel ekranındaki kutucuklara verilen isimdir?


  • 6)Koşullu biçimlendirme ne işe yarar?


  • 7)Excel’de bitişik olmayan hücreleri seçmek gerektiğinde klavye üzerinde hangi tuş kullanılır?


  • 8)Matematiksel işlemlerden biri olan ortalama excel de nasıl hesaplanır?


  • 9)A1 hücresinde TÜRKİYE kelimesi yazılıyken A2 hücresindeki =soldan(A1;4) formülünün sonucu ne olur?


  • 10)Excel programı hangi yazılım kategorisine girer?  •