Computer Management Course Trial Exam

 

modul3 Online Exam
1)Parolaların korunması için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır ?


  • 2)Aşağıdakilerden hangisi casusluk yazılımıdır?


  • 3)Hangisi mobil cihazlarda kullanılan kablosuz ağı temsil eder?


  • 4)Bilişim sistemleri alt yapısında çalışan soyut ve geniş bir alt yapıya ne ad verilir ?


  • 5)Güvenlik duvarı ile ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır?


  • 6)Hangisi virüslerden korunmak için yapılmamalıdır?


  • 7)İnternet ortamında bulunan bilgiler nerede depolanır?


  • 8)Aşağıdakilerden hangisi bilgi güvenliğinin temel öğesi değildir?


  • 9)Aşağıdakilerden hangisi zararlı yazılımlar için söylenemez?


  • 10)Dosya klasör paylaşıma açma ne anlama gelir?  •