Computer Management Course Trial Exam

 

modul3 Online Exam
1)Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirse bilgisayarımızda bir problem olabileceği düşünülmelidir ?


  • 2)Hangisi mobil cihazlarda alınan güvenlik önlemlerindendir?


  • 3)Biosa parola hangi menüden eklenir ?


  • 4)Bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmemesine ne ad verilir?


  • 5)Hangisi mobil işletim sistemi değildir?


  • 6)Sosyal mühendisler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


  • 7)Aşağıdakilerden hangisi zararlı yazılımlar için söylenemez?


  • 8)Aşağıdakilerden hangisi virüslerin bulaşma yollarından değildir?


  • 9)Hangisi Güvenlik duvarının özelliklerinden değildir?


  • 10)Bilginin ilgili ya da yetkili kişilerce ulaşılabilir ve kullanılabilir durumda olmasına ne ad verilir?  •